De lichtstroom, uitgedrukt in de eenheid Lumen (Lm).