Eisen voor werkplekverlichting

Inkoop, verkoop of secretariaat, op welke afdeling u ook werkt. Bij elke werkplek is verlichting onmisbaar! Verlichting zorgt voor een goede sfeer, meer motivatie en een betere concentratie. Daarom zijn er eisen voor werkplekverlichting vastgelegd. Er gelden ook normen en richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan energiezuinigheid maar ook de veiligheid van de medewerker.

NEN is de afkorting voor normalisatie en normen. Nederland kent verschillende verlichtingseisen voor mensen die in binnenruimtes werkzaam zijn.

NEN-EN12464-1 is een Europese norm voor mensen die werkzaam zijn in binnenruimtes, bijvoorbeeld op kantoor. Deze mensen hebben behoefte aan visueel comfort en visuele prestatie. Hierbij is uitgegaan van mensen met een normaal gezichtsvermogen. Alle gebruikelijke visuele taken zijn in aanmerking genomen, ook het werken met beeldschermen. Deze Europese norm geeft eisen voor lichtoplossingen. Dit geldt voor de meeste werksituaties. Hierbij denken we aan de kwantiteit en de kwaliteit van de verlichting. Bij het creëren van een lichtoplossing houden wij dus rekening met deze eisen.

B30 - Maas & Hagoort

Verlichting van Maas en HagoortDe verlichting van Klokgebouw te Eindhoven is geleverd door Maas en Hagoort.

x.

Drie zones

In deze Europese norm wordt drie zones gedefinieerd: taakgebied, directe omgeving en achtergrond. Het taakgebied bestaat meestal niet uit het gehele werkgebied. Op een kantoorwerkplek is het taakgebied het vlak waarin lees- en schrijftaken worden uitgevoerd. Om te kunnen schrijven is er een bepaalde verlichtingssterkte vereist. Dit wordt uitgedrukt in Lux. De zone die minstens 50 cm rondom het taakgebied zit is de directe omgeving. Ook hiervoor geldt een eigen verlichtingssterkte met een minimum Luxwaarde, Deze sterkte ligt lager dan in het taakgebied, omdat deze ruimte minder belangrijk is voor de werknemer. De laatste en minst belangrijke zone is de achtergrond. Deze zone omvat drie meter buiten de directe omgeving. De minimale verlichtingssterkte is minstens één derde van de directe omgeving. Wij berekenen graag het minimum en maximum luxwaarde voor u.

Verblinding

Ook moet er rekening gehouden worden met de verblinding. Verblinding treedt op wanneer een bepaald gebied een grotere helderheid heeft dan de rest in het gezichtsveld. Dit kan rechtstreeks of niet rechtstreeks door reflectie zijn. Daglicht of niet-afgeschermde lichtbronnen in de kijkrichting kunnen ook rechtstreekse verblinding geven. Helderheidswering kan het daglicht dimmen en de verblinding verminderen.

Al deze normen bevorderen comfort en prestatie met betrekking tot het gezichtsvermogen. Kwaliteit en kwantiteit mogen niet voor elkaar onder doen. Licht heeft grote invloed op de werknemer. Werknemers die werken op een kantoor waar kunstmatig licht de primaire lichtbron is, voelen zich minder gezond dan werknemers van een kantoor waar daglicht de primaire lichtbron is. Gezonde werknemers verzuimen niet alleen minder, maar leveren ook aanzienlijk betere prestaties en verhogen de productiviteit. Alleen al om die reden is het van belang om te kijken naar de juiste verlichting.

Neem contact op met onze engineers voor meer informatie over verlichting en de eisen die gelden voor de werkplek.