Wij nemen onze verantwoordelijkheid, en wij leggen ook graag verantwoording af. Aan onze relaties en aan elkaar. Wij delen kennis en inzicht op een open manier. Wij voelen onze verantwoordelijkheid elke dag, voor onze mensen, onze relaties, onze omgeving en de schepping.