In gesprek met werkvoorbereider Réamonn van der Linden

 

Haagse Poort is hét zakencentrum van Den Haag en is gehuisvest in een bijzonder gebouw. Het is één van de projecten waarin Veolia Gebouwenbeheer met Maas & Hagoort als projectpartner heeft samengewerkt. In gesprek met werkvoorbereider Réamonn van der Linden  vertelt hij over het verloop van het proces binnen project Haagse Poort en zijn verdere ervaringen met Maas & Hagoort.

Maas Hagoort
Complex vraagstuk

Nadat de aanvraag voor het project Haagse Poort bij Veolia Gebouwenbeheer binnenkwam, heeft Réamonn Maas & Hagoort benaderd met de vraag of zij in dit project gezamenlijk wilden optrekken: ‘’Binnen Haagse Poort was namelijk sprake van gespecialiseerde verlichting die door maar liefst 20 verschillende fabrikanten geleverd diende te worden. Een complex vraagstuk waarin Maas & Hagoort graag meedacht. Op deze manier werd er vooral bekeken hoe wij geholpen konden worden met de beste oplossing voor het project. Dit onderscheidde Maas & Hagoort als merkonafhankelijke partij van andere partijen.’’

Daarbij neemt het onderbrengen van de volledige post verlichting ook direct veel tijd voor Réamonn uit handen: ‘’Het rechtstreeks communiceren van Maas & Hagoort met alle betrokken fabrikanten is een sterke toegevoegde waarde’’. Er is met veel fabrikanten direct contact wat maakt dat er vanuit een ruim en divers aanbod geleverd kan worden en vaak snel geschakeld kan worden wanneer dat nodig is. ‘’Maas & Hagoort weet door de goede contacten met alle betrokken fabrikanten alle verschillende bestellingen op de juiste tijd en op de juiste plaats te leveren. Denk hierbij aan een levering per etage, ruimte, locatie, etc.’’

Maas Hagoort
Tijdsdruk

Een van de werkzaamheden van de werkvoorbereider is er op toezien dat projecten vlot en naar behoren verlopen. ‘’Daarnaast verzorg ik de offertes en binnen het project Haagse Poort was ik ook verantwoordelijk voor het tekenwerk en het aansturen van de betrokken personen’’ -aldus Réamonn. Réamonn richtte zich binnen project Haagse Poort dus op de gehele elektra installatie: ‘’Vanaf calculatie en werkvoorbereiding tot en met de uitvoering.’’ In zijn functie als werkvoorbereider is met name de tijdsdruk en de hoeveelheid wijzigingen die binnen een project moeten worden doorgevoerd de grootste uitdaging geeft Réamonn aan: ‘’alle wijzigingen moeten binnen een strak tijdspad doorgevoerd worden. Maas & Hagoort speelt hierin een belangrijke rol door nieuwe voorstellen te leveren op het moment dat lichtplannen en ontwerpen een aanpassing verdienen.’’ Hierin is een nauwe samenwerking en directe communicatie echt noodzakelijk.

‘’Het rechtstreeks communiceren van Maas & Hagoort met alle betrokken fabrikanten is een sterke toegevoegde waarde.’’
Réamonn van der Linden, werkvoorbereider bij Veolia Gebouwenbeheer B.V.
Maas Hagoort
Communicatie

Ook in de uitvoeringsfase geldt dat goede communicatie en heldere afstemming van belang is, zo vertelt Réamonn: ‘’Bij het project Haagse Poort zijn veel verschillende soorten armaturen toegepast. Door het werk goed op elkaar af te stemmen, zijn alle armaturen op de juiste plaats gemonteerd. Maas & Hagoort heeft er door middel van slimme codering voor gezorgd dat voor iedereen duidelijk was welk armatuur op welke plek moest komen.’’ De werkvoorbereider benadrukt hiermee de prettige samenwerking: ‘’Samen met Maas & Hagoort weten we een project altijd op een gestructureerde wijze te realiseren. Hierin gaat Maas & Hagoort als merkonafhankelijke lichtexpert niet alleen in op de vraag vanuit de klant, maar zet een extra stap door mee te denken en het ons als klant gemakkelijker te maken, te ontzorgen. Dit is echt een meerwaarde.’’

Bent u benieuwd naar de waarde die wij toe kunnen voegen voor uw project? Neem dan contact met ons op.