De uitvoering van project ‘De Zeeuwse Verzekeringen’

De Zeeuwse Verzekeringen heeft een nieuw onderkomen gecreëerd voor de toekomst. Eind 2021 zijn alle medewerkers verhuisd naar de nieuwe locatie in Middelburg. Het nieuwe pand is duurzaam en energiebesparend. Dit komt mede door de inspanningen van installateur ITN Groep. Zij waren betrokken bij de realisatie van dit nieuwe kantoorpand en omdat er binnen dit project een maatwerkoplossing nodig was, werd Maas & Hagoort benaderd. Samen met projectleider Ard wordt er teruggekeken op het project.

Maas Hagoort
Grote uitdaging

ITN Groep en Maas & Hagoort zijn geen onbekende partijen, zo blijkt: ‘’in eerste instantie was men voornemens een ander fabricaat aan te laten sluiten bij het project, maar al snel werd duidelijk dat de verlichting van dit kantoorpand om kennis en specifiek maatwerk vroeg. Dan betrekken we Maas & Hagoort er altijd vrij snel bij’’ vertelt Ard. De opdrachtgever had veel wensen waar kennis en expertise op het gebied van verlichting voor nodig waren. ‘’Op dat moment hebben we Maas & Hagoort ingeschakeld.’’

Buitenom de uitdaging een passend lichtplan te ontwerpen dat aansloot bij de wensen van de klant, was er bij dit nieuwe kantoorpand sprake van een BENG certificatie: Bijna Energie Neutraal Gebouw. Een uitdagende klus. Want niet alleen technische aspecten spelen hierin een belangrijke rol, ook wat vormgeving betreft moet een lichtplan aan de wensen van de klant voldoen. Ard vertelt hierover: ‘’de klant vroeg voor dit nieuwe kantoorpand om decoratief specifieke armaturen. De betrokken engineer vanuit Maas & Hagoort is verschillende keren met aangepaste plannen gekomen, net zolang tot er een passende oplossing op tafel lag waar de klant enthousiast van werd.’’ Dit werd door zowel de eindopdrachtgever als INT Groep maar ook de betrokken architect Rothuizen zeer op prijs gesteld.

Maas Hagoort
Visualisatie door een lichtontwerp

‘’Zodra het lichtplan door de klant werd goedgekeurd zijn er vervolgens zorgvuldig uitgewerkte 3D tekeningen door de betrokken engineer gemaakt’’ -aldus Ard. ‘’Dit is professioneel gepresenteerd aan de architect en de opdrachtgever. Een goede presentatie en de wijze waarop deze wordt gedeeld is erg belangrijk’’ geeft de projectmanager aan. ‘’Met een goed lichtontwerp krijgt de klant een goed beeld en kan zich een voorstelling maken van hoe de verlichting er daadwerkelijk uit komt te zien. Daarnaast kunnen eventuele wijzigingen nu nog gemakkelijk doorgevoerd worden door de engineer. Dit voorkomt oponthoud in een later stadium van het proces. Iedereen weet vooraf waar hij aan toe is.’’ Ard geeft aan dat de professionele uitwerking en presentatie al een reden op zich is om voor Maas & Hagoort te kiezen als samenwerkingspartner. ‘’Want deze werkwijze is kenmerkend voor Maas & Hagoort: professioneel, goed gepresenteerd en verzorgt maatwerk dat aansluit bij de wensen van de eindgebruiker.’’

’Na goedkeuring van het lichtplan zijn er 3D visualisaties gemaakt. Dit is professioneel gepresenteerd aan de architect en de opdrachtgever. Een goede presentatie en de wijze waarop deze wordt gedeeld is erg belangrijk’’
Ard Niewenhuijse, projectleider ITN Groep
Maas Hagoort
Unieke oplossingen

Naast het leveren van een lichtplan dat voldoet aan alle wensen van de klant, bracht dit project een extra uitdaging met zich mee. Op de bovenste verdieping was namelijk sprake van een bijzonder houten plafond waar de armaturen in geplaatst moesten worden. ‘’Hiervoor heeft de engineer met name voor ronde armaturen met diverse diameters op verschillende niveaus gekozen. Om deze armaturen correct te kunnen monteren, was het bij de start van het gehele proces noodzakelijk dat al duidelijk zou zijn op welke positie en op welke wijze de armaturen geplaatst moesten worden. In het ontwerp moest dus met al deze zaken gerekend worden. Dit heeft de engineer allemaal precies in kaart weten te brengen waardoor het monteren vlot kon verlopen.’’ -aldus de projectleider.  Ard besluit: ‘’de klant is erg tevreden en wij hebben de samenwerking met jullie als partner als zeer prettig ervaren.’’

Bent u benieuwd naar de waarde die wij toe kunnen voegen voor uw project? Neem dan contact met ons op.