05-01-2012 | Stationsplein West in Utrecht!

Utrecht; een levendige, historische én groeiende stad. Groei vraagt om vernieuwing en uitbreiding. Daarom werkt de stad aan een nieuw Stationsgebied, dat samen met de oude binnenstad straks het centrum van Utrecht vormt. Een centrum dat klaar is voor de toekomst! Maas & Hagoort Lampen is betrokken bij de advisering en levering van de verlichting van Stationsplein West. Een geheel nieuw plein aan de kant van de Jaarbeurskant. Het sluit aan op de westelijke entree van de toekomstige OV-terminal en het Stadskantoor van de Gemeente Utrecht.

05-01-2012 | Stationsplein West in Utrecht!