05-09-2011 | Hoofdkantoor BP nadert voltooiing

De oplevering van een bijzonder kantoorgebouw nadert…! In Europoort bouwt Cordeel Nederland een nieuw kantoor voor de raffinaderij van BP Rotterdam. Het gebouw bestaat uit 4 verdiepingen onder een gewelfd dak. Het gaat om een begroeid dak met dezelfde beplanting als het naastliggende duin. Het kantoor krijgt een aluminium gevel en een atrium met een glazen dak tussen de twee gebouwdelen, die gekromd naast elkaar liggen. Het ontwerp is van Groep A uit Rotterdam. De installaties worden verzorgd door A. de Jong en Endenburg Elektrotechniek uit Rotterdam. Het kantoor biedt vanaf eind 2011 onderdak aan zo’n 400 medewerkers.

05-09-2011 | Hoofdkantoor BP nadert voltooiing