06-02-2015 | Zernike College Haren

Nieuwbouw Zernike College

De gemeente Haren heeft samen met de stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) een nieuwe huisvesting voor het Zernike College ontwikkeld. De huidige huisvesting aan de Westerde Drift voldeet niet meer aan de moderne en eigentijdse eisen van het onderwijs. Onder de noemer “Ruimte voor leren” is een nieuwe locatie gerealiseerd aan de Kerklaan te Haren. Na het schrijven van een Programma van Eisen heeft de architect een Voorontwerp gemaakt. Tijdens de Design, Build, Maintain (DBM) aanbesteding heeft OLCO dit plan geoptimaliseerd in het kader van Frisse scholen eisen, maar ook het gebouw nog verder verduurzaamd, pijlers van de gemeente Haren en O2G2.

Maas & Hagoort Lampen B.V. heeft opdracht voor het leveren van de verlichting.

06-02-2015 | Zernike College Haren