13-04-2011 | De ‘duiventil’ van het Zeeuwse provinciehuis

De Abdij van Middelburg is sinds 1574 het bestuurscentrum van Zeeland. Het complex ligt in het midden van de stad en bestaat uit een min of meer rond lopend gebouw met vier grote en een kleine toren en diverse poorten met in het midden een plein, het Abdijplein, met grote bomen. Het complex is meerdere malen gerestaureerd, als laatste na de verwoestingen door de brand als gevolg van het bombardement op Middelburg van 17 mei 1940. Onderdeel van de Abdij vormen de abdijtoren, de Lange Jan, en twee kerken, de Koorkerk en de Nieuwe Kerk. In een van de torens in de wandelgangen ‘de duiventil’ – is recent door ons een fraaie lichtcompositie aangebracht.

13-04-2011 | De ‘duiventil’ van het Zeeuwse provinciehuis