14-03-2014 | Avery Dennison

Dit gebouw is BREEAM NL Very Good Bespoke gecertificeerd. De toevoeging van Bespoke houdt in dat de certificering voor dit project maatwerk is als gevolg van het feit dat OVG laboratoria ontwikkelt. Het gebouw is onder andere voorzien van mossedum op het dak en een door OVG ontwikkelde innovatie te weten een groen gevelscherm met irrigatiesysteem waarmee de installatie op het dak aan het zicht wordt onttrokken. Naast de energiezuinige verlichting met daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie is ongeveer de helft van de glazen gevel voorzien van een etsing waarmee zonlicht wordt tegen gehouden cq. wordt gereflecteerd hetgeen een positieve bijdrage levert aan de EPC.

Deze nieuwe huisvesting voor Avery Dennison wordt het nieuwe Europese hoofdkantoor. Het pand wordt voorzien van een grote oppervlakte laboratorium functie en een innovatie centrum.

In het gebouw zijn twee inpandige parkeerlagen opgenomen, twee laboratorium lagen en twee kantoorlagen. In het midden van het gebouw is een atrium gelegen met daarin een restaurant en experience-centre met fraaie trappen.

In opdracht van Terberg Totaal Installaties heeft Maas & Hagoort Lampen opdracht voor het leveren van diverse verlichtingsarmaturen.

14-03-2014 | Avery Dennison