70 ondernemers met beperking uit Kenia maken droom waar!

Light For The World

70 jaar bestaan, dat is reden om een unieke actie op te zetten. Maas & Hagoort kijkt verder dan de eigen organisatie, neemt verantwoordelijkheid voor de medemens en steunt daarom het InBusiness programma van Light for the World. Maas & Hagoort levert 3 jaar lang kennis, support en financiële steun, en “adopteert” 70 Keniaanse ondernemers.

Deze ondernemers zijn mensen met een beperking. Zij zijn door sociale uitsluiting niet in staat om (voldoende) inkomen te vergaren. Ze kunnen geen start maken met het verwezenlijken van hun droom. Light for the World helpt hen dit te realiseren. Met de financiële steun van Maas & Hagoort kan deze stichting de groep startende ondernemers uit Kenia helpen bij het opzetten van een eigen bedrijf. Ze hebben stuk voor stuk affiniteit met de elektrotechniek en verlichting. Dat is de link tussen deze Nederlandse lichtexpert en het InBusiness programma van Light for the World.

Kennisdeling tussen deze twee partijen zorgt ervoor dat de ondernemers in spé voldoende inkomen kunnen genereren om ook hun families te onderhouden. Zo wordt niet alleen hun zakelijke positie verstevigd maar wordt ook de sociale integratie bevorderd.