MFA Dussen

In de nieuwe MFA te Dussen ontmoeten sport, onderwijs, welzijn en zorg elkaar. Een mooi voorbeeld van de inpassing van het sociaal domein binnen het brede school concept. Het nieuwe ontmoetingscentrum is gelegen in het hart van het dorp Dussen. Maas & Hagoort Lampen heeft opdracht ontvangen voor het leveren van de verlichting.

MFA Dussen