Bredeschool Prinses Irenelaan

Nieuwbouw: Bredeschool in Hillegom

Het project betreft de bouw van een Brede School ten behoeve van de Savioschool
(speciaal basis-onderwijs) en de OBS Hilmare (openbaar basis-onderwijs). Maas & Hagoort heeft opdracht voor het leveren van de verlichting.

Bredeschool Prinses Irenelaan