Nieuwbouw M.M. Boldingh

Nieuwbouw M.M. Boldingh

De Lucasstichting heeft het voornemen om in de wijk Duinoord in Den Haag nieuwbouw te realiseren voor mensen van nul tot twintig jaar. In dit nieuwe gebouw komen kindercentrum Onno Dak, de M.M. Boldingh school en het christelijk college De Populier samen onder één dak. Met hele jonge kinderen, jeugdigen en pubers bij elkaar vormt deze groep een bijzonder palet aan gebruikers. Een vrij unieke combinatie van basis- en voortgezet onderwijs. Bekijk direct meer projecten van Maas & Hagoort.

In het project wordt ter verbetering van het binnenklimaat, energieverbruik en exploitatiekosten verbeteringen aangebracht. Centraal geschakelde algemene verlichting, hoogfrequente en LED-verlichting en aanwezigheidschakelaars in primaire en secundaire ruimtes wordt verzorgd. De verlichting van Maas & Hagoort zal geïnstalleerd worden door Schulte & Lestraden B.V.

[expand title=”Lees meer”]

De plek waar het gebouw moet komen hoort bij Duinoord en ligt op de overgang van de woonwijk en het Verhulstplein. Volgens de gemeente Den Haag moet het nieuwe gebouw een hoek worden in een stedelijke structuur van gesloten bebouwing. De bedoeling is om het verschil met de open bebouwingsstructuur die ook in de omgeving aanwezig is, te benadrukken. Het bouwkundige ontwerp is gemaakt door Spring Architecten.

De uitgangspunten van de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties zijn in bouwvoorbereidingsfase ontworpen en middels een bestek en tekeningen vastgelegd door Schulte & Lestraden B.V. en gecontroleerd door Adviesburo J. van Toorenburg B.V. Schulte & Lestraden B.V. is gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk voor het definitieve installatieontwerp, uitvoering en bedrijfsvaardig opleveren van de genoemde technische installaties. Bovendien zijn zij gedurende de uitvoeringsfase verantwoordelijk voor de begeleiding van de onderaannemers voor o.a. de luchtkanalen-, ontruimings-, brandmeld-, aardings- en data-installatie.

Om te komen tot een definitief installatieontwerp afgestemd op het bouwkundige ontwerp, functionele-, financiële- en duurzaamheidseisen, wordt er in zeer nauw overleg met de gebouweigenaar, gebruiker, bouwdirectie, installatie adviseur en (interieur) architect en nevenaannemers samengewerkt.[/expand]

 

Nieuwbouw M.M. Boldingh