PPS B30 te Den Haag

Het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur worden gezamenlijk gehuisvest in het Rijksmonument aan de Bezuidenhoutseweg 30. Dit pand wordt hiertoe gerenoveerd. De renovatie en 30 jaar exploitatie worden uitgevoerd als een PPS (Publiek-Private Samenwerking)-project. Alle fasen uit de levenscyclus van het gebouw zijn in één contract aanbesteed. Het zogeheten DBFMO-contract (Design, Build, Finance, Maintain, Operate).

De opgave voor het project PPS B30 is het realiseren van een kenniscentrum, geen doorsnee kantoor maar een ‘denktank’, in een Rijksmonument dat zal voldoen aan de hedendaagse eisen op het gebied van functionaliteit, uitstraling, binnenklimaat en duurzaamheid. Het programma bestaat uit een flexibel kantoorconcept met 450 werkplekken en een publiek gebied, waar naast geconcentreerd werken kennisdelen wordt gestimuleerd.

Het Rijksvastgoedbedrijf is de Opdrachtgever richting het consortium. Opdrachtnemer is het consortium Facilicom PPS B30 BV (Facilicom). Facilicom PPS B30 bestaat uit Facilicom Bedrijfsdiensten. Onderaannemers zijn: Breijer Bouw en Installatie, Facilicom Facility Solutions, Kaan Architecten, Braaksma & Roos Architectenbureau, Deerns, Pieters Bouwtechniek en Rebel Group. Maas & Hagoort zal de verlichting verzorgen!

PPS B30 te Den Haag