Revitalisatie ADMIRAAL DE RUYTER ZIEKENHUIS

Omdat het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen niet meer aan de eisen voldoet en te groot is om te kunnen exploiteren is atelier PRO gevraagd een ontwerp te maken voor de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw. Het gebruik van groen en veel daglicht kenmerken het ontwerp. Deze uitgangspunten dragen bij tot een zo prettig mogelijk verblijf en een goed functionerend helder gebouw voor patiënten, bezoekers en personeel. De revitalisatie wordt mogelijk gemaakt door crowdfunding.

Het huidige ziekenhuis aan de Koudekerkseweg zal gerenoveerd worden tot een kliniek voor planbare zorg, diagnostiek, twee operatiekamers, beeldvormende technieken, poliklinieken en dagbehandeling.

Een derde van het bestaande ziekenhuis zal worden gesloopt. Daarmee worden de vastgoedlasten drastisch teruggebracht. Een derde zal als kantoren verhuurd worden als daar vraag naar is en een derde wordt volledig gerenoveerd. Zo blijven de belangrijkste zorgfuncties voor West-Walcheren behouden.
De renovatie sluit goed aan bij de huidige inzichten over planbare medische zorg. Bovendien kan het ziekenhuis gedurende de werkzaamheden normaal in bedrijf zijn.

Nieuwbouw
De nieuwbouw aan de voorzijde van het bestaande gebouw geeft het ziekenhuis een nieuw gezicht. Met een relatief kleine ingreep om in medische termen te blijven, wordt de routing op orde gebracht en ontstaat overzicht en doorzicht.
De grote glasoppervlakken zorgen voor veel daglicht, zelfs tot midden in de vernieuwde beddenafdeling. De nieuwe tuin in de huidige patio geeft niet alleen een prettige sfeer, maar speelt ook een rol bij de oriëntatie binnen. Vanaf de centrale ontmoetingsplek zijn voor zowel de patiënten als de bezoekers alle afdelingen op een eenvoudige en prettige manier te bereiken.

Maas & Hagoort Lampen zal hier de verlichting voor leveren.

Revitalisatie ADMIRAAL DE RUYTER ZIEKENHUIS