Trans Nooitgedacht

In Nooitgedacht bruist het van de activiteiten. De woningmarkt trekt aan en dat is goed te merken. Diverse particuliere bouwprojecten zijn er het gevolg van. In verlengde hiermee toont ook de gemeente Aa en Hunze zich zeer actief. De infrastructuur van de wijk wordt grondig verbeterd. Ook De Trans steekt in Nooitgedacht de handen uit de mouwen. Als financiering rond is en de benodigde vergunningen worden verleend, zal het een volledig nieuwe functie krijgen.

Multifunctioneel gebouw
Eigenlijk is het een ingewikkelde stoelendans die De Trans in Nooitgedacht heeft ingezet. De kantoorfunctie van het oude hoofdgebouw is al goeddeels opgeheven. Op diverse andere locaties is daarvoor vervangende ruimte beschikbaar gemaakt. Het gebouw staat nu bijna leeg. Als de plannen worden goedgekeurd en de financiering rond is, zullen bouwers het pand opnieuw inrichten als moderne locatie voor diverse vormen van dagbesteding. Daarnaast komt er onderdak voor de tandarts en de (para)medische dienst. Slechts een klein deel van de ruimte heeft straks nog een kantoorfunctie. Daarnaast wordt onderzocht of het gebouw bijvoorbeeld een buurtfunctie kan krijgen. Denk hierbij aan kleinschalige faciliteiten ten dienste van zowel cliënten van De Trans als bewoners van de wijk Nooitgedacht. Dat onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd.

Innovatief wooncentrum
Na voltooiing van deze metamorfose vindt een grote herschikking van dagbestedingsactiviteiten plaats. De Stroetenhof, op dit moment nog onderdak voor dagbestedingsgroepen, komt leeg en wordt gesloopt. Het maakt plaats voor een innovatief en toekomstbestendig wooncentrum voor mensen met ernstige verstandelijke beperkingen en bijkomende ouderdomsproblematiek. Bij de bouw staan duurzaamheid en verantwoordelijk ondernemen centraal. Er zal zo veel mogelijk bouwmateriaal worden hergebruikt in een energiezuinig complex. Ook in technisch opzicht belooft dit door de toepassing van moderne woontechnologieën een innovatief hoogstandje in dienstverlening te worden. Bovendien een centrum dat rekening houdt met toekomstige ontwikkelingen op het gebied van zorgverlening en leeftijdsopbouw van het cliëntenbestand. Er wordt hier woonruimte gerealiseerd voor 48 cliënten.

Sloop oude gebouwen
Een deel van de cliënten verhuist straks vanuit woonlocatie De Havens naar het nieuwe complex dat logischerwijs de Nieuwe Havens gaat heten. De overige bewoners van De Havens worden op andere passende plaatsen binnen De Trans gehuisvest. De zo vrijkomende panden worden uiteindelijk gesloopt. Een voornemen dat al langer bestaat. De gebouwen voorzien niet meer goed in de behoeftes van de bewoners en zijn erg gedateerd.

Planning
Het is de bedoeling dat het nieuwe centrum voor dagbesteding aan Stroetenweg 15 nog dit jaar in gebruik wordt genomen. Daarna kan de sloop van de Stroetenhof en de bouw van het wooncentrum starten.

Trans Nooitgedacht