Frisse scholen

Een slecht binnenmilieu in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Het is dus belangrijk om bij renovaties of nieuwbouwplannen vooraf eisen te stellen aan het ontwerp van het gebouw en de installaties. Naast een optimaal binnenmilieu is daarbij ook een beperkt energiegebruik vanwege de lage kosten essentieel. Het project Frisse Scholen is onderdeel van het programma Energie & Gebouwde omgeving (EGO). Dit project heeft als doel om scholen te stimuleren om het binnenmilieu te bevorderen en het energieverbruik te laten afnemen.

Het bijbehorende ‘Programma van Eisen’ gaat in op 5 aspecten die noodzakelijk zijn voor een Frisse school:

  • Visueel comfort
  • Energiezuinigheid
  • Thermisch comfort
  • Luchtkwaliteit
  • Akoestisch comfort.

Voor elk aspect is er een niveau vastgesteld. Dit is van basis niveau C (acceptabel), naar klasse B (goed) en naar klasse A (zeer goed). Klasse C is het basisniveau, gebaseerd op geldende wet- en regelgeving. De eisen zijn zo geformuleerd dat alle eisen die bij C staan ook voor A en B gelden, tenzij daar een zwaardere eis voor is opgenomen.

De huidige verlichting vervangen voor LED verlichting biedt veel voordelen. Maas & Hagoort helpt u graag met het opstellen van een lichtplan. Door het maken van lichtberekeningen weten onze engineers precies hoe ze uw school duurzaam kunnen verlichten. Vraag hier een lichtplan aan!