24-09-2015 | Westergasfabriek Amsterdam

De Imperial Continental Gas Association (ICGA) bouwde eind 19de eeuw twee steenkoolgasfabrieken in Amsterdam: de Ooster Gasfabriek en de Wester Gasfabriek. De laatste kwam gereed in 1885 en was strategisch gelegen tussen water, spoor en toegangswegen. Het gas werd aanvankelijk gebruikt voor stadsverlichting.

De directeur, Julius Pazzani (1841-1888), nam zelf de technische planning van het fabricageproces en het terrein op zich. Voor het ontwerp van de gebouwen werd de Amsterdamse architect Isaac Gosschalk (1838-1907) ingeschakeld. Gosschalk werkte in een schilderachtige stijl waar hij zelf de aanzet toe had gedaan: de Hollandsche Neorenaissance.

In 1898 nam de gemeente de exploitatie over. De productie steeg en er vonden uitbreidingen plaats. Uiteindelijk nam de gasproductie af, omdat de gemeente geleidelijk overging op gas van de Hoogovens in IJmuiden, en vanaf 1963 op aardgas uit Slochteren. In 1967 werd de gasproductie van de Westergasfabriek definitief gestaakt.

Na de sluiting van de fabriek bleef een zwaar vervuild terrein achter, waar niet gemakkelijk een nieuwe bestemming voor gevonden werd. Het Gemeentelijk Energie Bedrijf gebruikte het terrein als opslag- en werkplaats. Vanaf 1992 werden de gebouwen tijdelijk gebruikt voor creatieve en culturele activiteiten. Avontuurlijke ondernemers en kunstenaars streken er neer.

Voor evenementen als De Kunstvlaai, Holland Festival en Awakenings was het vanaf de begintijd een ideale locatie. Het werd dé ontmoetingsplaats voor creatief en innovatief Amsterdam. Die ruimte en creatieve energie hadden zo’n aantrekkingskracht dat het gebied een blijvende culturele bestemming kreeg.

De Westergasfabriek zorgt nu opnieuw voor licht en energie. Het terrein is gesaneerd en er is een prachtig park aangelegd, een aanwinst voor de buurt. Creatieve ondernemers werken in de gerenoveerde, historische gebouwen en er vinden talloze spraakmakende evenementen en festivals plaats. Tot ver over de grens wordt de Westergasfabriek gezien als een referentieproject voor herontwikkeling.

Maas & Hagoort Lampen heeft in samenwerking met Lomans uit Amersfoort de verlichting geleverd voor een aantal units.

Bron: www.westergasfabriek.nl

24-09-2015 | Westergasfabriek Amsterdam