30-11-2015 | Dorus Rijkersschool te Amsterdam

In Amsterdam Noord wordt een nieuwe energieneutrale brede school gerealiseerd, de Dorus Rijkersschool.

 

Bron: Moke Architecten

Hoe krijg je een mooie, gezonde en duurzame school met een zeer beperkt budget? Dat is de uitdaging voor het ontwerpteam van de IKC zeven zeeën in Amsterdam-Noord. In het ontwerpteam, bestaande uit PMB Amsterdam, Moke architecten, Pieters Bouwtechniek, Boshuizen Bouwadvies en Merosch, is intensief onderzoek gedaan naar het realiseren van ruimten met veel daglicht en tevens een goed binnen comfort. Ook in de zomer, zonder dat aanvullende mechanische koeling nodig is. Constatering is dat eisen die zijn gesteld vanuit het PvE Frisse Scholen ten aanzien van comfort elkaar wel eens tegenwerken en er op bepaalde aspecten van het comfort concessies gedaan moeten worden. Het heeft geleid tot veel simulatieberekeningen en nauwe en integrale afstemming tussen gevelopbouw, constructies en installaties.

Bij aanvang van dit project was het energetische doel om een half klimaatneutrale (betekent hetzelfde als half energieneutrale) school te realiseren. Door een aanvullend budget in een latere fase van het ontwerp is het zelfs mogelijk geworden een energieneutrale school te realiseren. Dit betekent naast een goede thermische schil, het toepassen van stadsverwarming, hoog rendement warmteterugwinning op het ventilatiesysteem, LED verlichting en PV-panelen op het dak. Merosch is betrokken vanaf het begin bij het opstellen van het technisch programma van eisen en heeft het installatietechnisch ontwerp verzorgd. Per 1 december 2014 is aannemer Friso in samenwerking met installateur Klaver begonnen aan de bouw van de brede school. Maas & Hagoort Lampen zal de verlichting verzorgen.