HHG Ouderkerk a/d IJssel

HHG Ouderkerk a/d IJssel

De bouwcommissie van HHG Ouderkerk a/d IJssel heeft het realiseren van een eigen kerkgebouw als doel. Er is reeds een stuk grond aangeschaft langs de Abelenlaan waarop de kerk gebouwd kan gaan worden. Inmiddels vinden hier al diverse werkzaamheden plaats.

Door Architectenbureau Born BV is een prachtig ontwerp gemaakt voor de nieuw te bouwen kerk. Dit ontwerp is al diverse malen aangepast om tot een goedkeuring van de gemeenteraad te komen. In december 2014 is de gemeenteraad van Ouderkerk, in haar laatste vergadering, akkoord gegaan met het de bouw van de kerk aan de Abelenlaan. Inmiddels is er een start gemaakt met de bouw van de kerk op de strook grond langs de Abelenlaan. Maas & Hagoort heeft opdracht voor het leveren van de verlichting.

HHG Ouderkerk a/d IJssel