Wat is BREEAM?

Er waren geen richtlijnen voor het vaststellen van de duurzaamheid van gebouwen. Dit verandert met de komst van het BREEAM keurmerk, de Nederlandse versie is BREEAM-NL. Sinds 2009 is dit keurmerk in gebruik. BREEAM-NL is een afkorting van ‘Building Research Establishment Environmental Assesment Method Nederland’. Voordat dit keurmerk aan een project toegekend kan worden, moet het project worden geregistreerd. Het bedrijf kan een BREEAM-NL Expert inschakelen. Deze expert kan advies geven over de correcte implementatie van de beoordelingscriteria. Deze criteria voor de beoordelingen zijn op de website van BREEAM-NL te vinden. In tegenstelling tot de BREEAM-NL Expert is het betrekken van een BREEAM Assessor wel vereist. Deze assessor is onafhankelijk en geeft advies om het keurmerk wel of niet toe te kennen.

Het certificaat kan onder andere op het gebied van nieuwbouwprojecten en renovatie worden toegekend. Het laat zien dat het gebouw duurzaam is. Dit heeft toegevoegde waarde. Daarnaast is het opleveren van duurzame gebouwen goed voor het imago. Een ander voordeel is dat bij een duurzaam gebouw de operationele kosten minder zijn dan bij een gebouw dat het BREEAM-NL keurmerk niet heeft. Dit wordt veroorzaakt doordat het gebouw minder energie verbruikt. Investeerders zullen dit ook interessant vinden omdat hierdoor de omgeving minder wordt belast. Door dit keurmerk toe te laten kennen kan bijvoorbeeld de installateur vormgeven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maas & Hagoort kan voldoen aan de eisen met betrekking tot de verlichting. Eisen voor de verlichting gaan onder andere over de lichtwaarden en gelijkmatigheid van het licht. Ook aspecten als UGR-waarden (verblindingshinder) en de Ra-waarden (kleurweergave) worden beoordeelt. Dit geldt voor bestaande als ook voor nieuwe gebouwen. Daarnaast kan Maas & Hagoort processen overnemen om het bewijsmateriaal te verwerven. Dit materiaal bestaat onder andere uit een lichtplan en lichtberekeningen en overige benodigde bewijslast met betrekking tot de lichtinstallatie. Vraag direct advies aan, dan kijken we samen hoe wij uw project duurzaam kunnen verlichten.