BREEAM

Er waren geen richtlijnen voor het vaststellen van de duurzaamheid van gebouwen. Dit verandert met de komst van het BREEAM keurmerk. De Nederlandse versie is BREEAM-NL. Sinds 2009 is dit keurmerk in gebruik. BREEAM-NL is een afkorting van ‘Building Research Establishment Environmental Assesment Method Nederland’. Voordat dit keurmerk aan een project toegekend kan worden, moet het project worden geregistreerd. Het bedrijf kan een BREEAM-NL Expert inschakelen. Deze expert geeft advies over de correcte implementatie van de beoordelingscriteria. Met deze criteria houden onze lichttekenaars rekening. Uw aanspreekpunt kan u hier meer over vertellen. In tegenstelling tot de BREEAM-NL Expert is het betrekken van een BREEAM Assessor wel vereist. Deze assessor is onafhankelijk en geeft advies om het keurmerk wel of niet toe te kennen.

Het certificaat kan onder andere op het gebied van nieuwbouwprojecten en renovatie worden toegekend. Het laat zien dat het gebouw duurzaam is en dit heeft toegevoegde waarde. Daarnaast is het opleveren van duurzame gebouwen goed voor het imago. Een ander voordeel is dat bij een duurzaam gebouw de operationele kosten minder zijn dan bij een gebouw dat het BREEAM-NL keurmerk niet heeft. Dat komt omdat het gebouw minder energie verbruikt. Investeerders zullen dit ook interessant vinden omdat hierdoor de omgeving minder wordt belast. Door dit keurmerk toe te laten kennen kan bijvoorbeeld de installateur vormgeven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maas & Hagoort kan voldoen aan de eisen met betrekking tot de verlichting. Dit gaat onder andere over de lichtwaarden en gelijkmatigheid van het licht. Ook aspecten als UGR-waarden (verblindingshinder) en de Ra-waarden (kleurweergave) worden beoordeelt. Het geldt voor bestaande maar ook voor nieuwe gebouwen. Daarnaast kan Maas & Hagoort processen overnemen om het bewijsmateriaal te verwerven. Waaruit bestaat dat materiaal? Onder andere uit een lichtplan en lichtberekeningen. Daarnaast is er nog ander benodigd bewijslast met betrekking tot de lichtinstallatie.

Hieronder kunt u een aantal projecten zien die voldoen aan de BREEAM eisen!
Vraag direct lichtadvies aan voor uw project. We kijken samen hoe we uw project duurzaam kunnen verlichten. Uw aanspreekpunt kan u nadere toelichting geven op de mogelijkheden.